Att återhämta sig efter en utbränning på jobbetUtbrändhet är ett vanligt problem i dagens stressfulla samhälle. Det kan drabba vem som helst, när som helst. Många personer som blir utbrända vittnar om en ohållbar arbetssituation, med allt för lite tid för återhämtning och med mycket prestationskrav, ångest och stress i vardagen. Att bli utbränd kan leda till att man inte klarar att arbeta, man kan till och med påverkas så mycket att man inte orkar med sitt sociala liv eller att vara med sin familj. Idag finns det många olika texter som ger tips och råd till personer i stressiga situationer för att motivera till att ta sig ur tillvaron innan det är för sent, men trots detta drabbas allt fler.

Idag vet man inte riktigt varför vissa människor blir utbrända medan andra inte blir det. En del forskare tror att utbrändhet är en form av depression, eftersom symptomen kan vara liknande. Trötthet, isolerings-tendenser eller till och med apati är symptom som kan komma vid utbrändhet. En del personer tappar håret, går upp eller ned i vikt.

Arbetsgivarens roll

Idag finns det ingen medicin som fungerar direkt mot utbrändhet. Visst kan man få hjälp att minska vissa av symptomen, men det är svårt att få bukt på problemet momentant. Arbetsgivaren har en viktig roll i att både skydda sina medarbetare mot, och hjälpa personer ur en utbrändhet. En arbetsgivare skall vara lyhörd och försöka motverka att de anställda utsätts för en så pass stressig vardag att de tillslut inte kan leva sina liv längre.

Att hjälpa en anställd ur en utbrändhet är en utmaning. Ofta krävs det hjälp från flera håll, familjen, arbetsplatsen, läkare, psykolog och kurator. En arbetsgivare kan ta sitt ansvar genom att förmedla kontakt med denna typ av professioner. Det finns många olika böcker som rör ämnet, vilka kan ges till anställda som blivit utbrända.

En utbränning på jobbet kan leda till att man inte klarar eller vill utföra samma arbetsuppgifter som tidigare. Detta är viktigt att meddela sin chef, så att man kan försöka omfördela arbete och få ta tag i andra projekt än under tiden innan utbrändheten. En del personer vill fortsätta jobba under tiden de är utbrända, detta kan leda till att vägen till arbete känns kortare än den är om man väljer att ta ett totalt uppehåll från sin tjänst.

Utbrändhet på jobbet kan orsakas av en stor arbetsbörda i kombination med att man inte får tillräckligt med feedback och uppskattning kring det arbete man gör. En arbetsgivare kan motverka utbrändhet genom att visa uppskattning för sina anställda och motivera människor utan att ge dem mer arbete eller press. En annan orsak till utmattning på arbetet är en känsla av att man inte har kontroll på tillvaron. Detta kan arbetsgivaren hjälpa sina anställda med genom att öka arbetsplatsens transparens, alla bör veta vad som förväntas av dem respektive sina kollegor. Att öka transparensen kan dessutom leda till ett mer öppet och välkomnande klimat på arbetsplatsen, en till sak som tros kunna motverka utbrändhet.

Att vara utbränd beror på otroligt många faktorer. Personen som blir utbränd vet inte alltid om att den lever i en mycket påfrestande tillvaro. En arbetsgivare bör försöka se till så att sina anställda mår bra, trivs med sina arbetsuppgifter och får det stöd den behöver.

Relaterade inlägg